Termeni si conditii

Termenii si conditiile generale de rezervare si achizitionare a serviciilor de cazare

Check-in: dupa ora 13:00 . Check-out: cel tarziu la ora 11:00

La solicitarea clienților in prealabil, se poate depăși ora de eliberare a camerei cu cel mult 4 ore peste ora 11.00, contracost (50% din valoarea unei nopți de cazare )

Turistul are obligație sa ne anunte prin telefon în cazul in care in ziua de cazare sosește ulterior orelor 8.00, sub sancțiunea anulării rezervării și a reținerii cu titlu de daune-interese a sumelor plătite drept avans.

TARIFE CAZARE / PLATA SEJURULUI

Toate tarifele afișate sunt tarife de cazare în regim de ocupare a intregii unitati de cazare.
Toate tarifele afisate pe site sunt exprimate pe noapte .
Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife neafectând rezervările deja confirmate.

Cazarea se face obligatoriu prin prezentarea actului de identitate ( carte de identitate, pasaport) si cu intocmirea/semnarea formularului de intrare in unitatea de cazare: „Fişa de anunţare a sosirii şi plecării”

Plata cazarii se va face integral pe tot sejurul in prima zi de cazare.

Pentru rezervare se va achita un avans care reprezinta minim contravaloarea unei nopti de cazare.

Anularea rezervarii

Anularea unei rezervări se poate face fără a implica penalități cu cel mult 7 zile înainte de data începerii sejurului. In cazul in care turistul anuleaza rezervarea cu mai putin de 7 zile, acesta este de acord cu pierderea contravalorii avansului platit.

POLITICA UNITATII DE CAZARE

Numarul de persoane nu poate fi mai mare decat numarul indicat in formularul de cazare ( include atat copii cu varsta mai mica de 2 ani). Daca nu se respecta numarul de persoane cazate, ne rezervam dreptul de a anula rezervarea si de a retine cu titlu de daune-interese contravaloarea intregului sejur de cazare.

Responsabilitati

Clientul are obligația de a verifica la sosire conditiile din unitatea de cazare pe care va trebui sa o predea in aceleași condiții la plecare, în caz contrar eventualele lipsuri sau degradări ale bunurilor din unitate, vor fi suportate de acesta. Clientul este pe deplin răspunzător pentru daunele provocate, din culpă sau cu intenție, mobilierului și echipamentelor din apartament, administratorului unitatii de cazare sau celorlalți clienți / vecini.

Nu ne asumam răspunderea pentru obiectele uitate, pierdute în incinta unitatii de cazare. Nu ne asumam răspunderea asupra unor eventuale accidente sau traumatisme ce pot surveni în urma utilizării in mod neadecvat a echipamentelor sau a altor dotări din cadrul unitatii de cazare.

Nu ne asumam raspunderea pentru defectiunile temporare care pot interveni la echipamentele din cadrul unitatii de cazare, de situatiile neprevazute in care se intrerupe curentul electric / gazul / apa sau pentru orice alte situatii neprevazute independente de vointa noastra.

Conduita
Conform Hotararii nr.237 din 8 februarie 2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, ne rezervam dreptul de a refuza:

  • cazarea clientilor care refuza intocmirea si semnarea formularului de intrare in unitatea de cazare: „Fişa de anunţare a sosirii şi plecării”
  • cazarea minorilor sub 14 ani care sunt neînsoţiţi de părinţi sau de reprezentanţii legali, cu excepţia celor aflaţi în drumeţie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi;
  • cazarea clientilor care desfasoara activitati de prostitutie, proxenetism, trafic de droguri / arme / persoane, etc. Ne rezervam dreptul de a anula rezervarea si de a retine cu titlu de daune-interese contravaloarea intregului sejur de cazare a clientilor care declara in „Fişa de anunţare a sosirii şi plecării” alte activitati ca scop al cazarii/calatoriei in Bacau si se constata pe parcursul sejurului ca acestia desfasoara activitati prostitutie, proxenetism, trafic de droguri / arme / persoane, etc.
  • cazarea clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți si care deranjeaza ordinea, liniştea publica şi bunele moravuri în unitatea de primire turistica si care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii unitatii de cazare sau deranjează alte persoane;

Ne rezervam dreptul de a ne selecta clientela.

Fumatul:
Fumatul este interzis în incinta unitatii de cazare, exceptând balcoanele camerelor.
Ne rezervam dreptul de a-i evacua pe clienții care nu respectă această obligație și de a le anula rezervarea.

Animalele de companie
Este interzis accesul cu animalele de companie în incinta unitatii de cazare. Ne reezrvam dreptul de a refuza cazarea clienților însoțiți de animale de companie sub sancțiunea anulării rezervării și de a retine contravaloarea avansului platit / primei nopti de cazare.

Reclamații
Reclamațiile privind calitatea serviciilor de cazare prestate se vor face pe loc sau in termen maxim de 24 de ore de la cazare, pe toată durata șederii turiștilor. Reclamații ulterioare încheierii sejurului nu vor fi luate in considerare.
Reclamațiile privind prejudiciul cauzate prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client în unitatea de cazare trebuie aduse la cunoștința noastra în cel mult 24 de ore de la data la care acestea au fost constatate.

Protecția datelor personale:

Garantam confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor clienților. Datele cu caracter personal colectate cu ocazia efectuării unei rezervări sau în vederea prestării serviciilor de cazare nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor in care trebuie sa respectam obligațiile impuse de legislația în vigoare.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date societatea Emirra Advisor Srl colectează și prelucrează datele personale ale clienților săi numai în scopul prestării serviciilor de cazare in unitatile pe care le administreaza.